Coronavirus: Onze maatregelen

Op zondag 15 maart heeft de Nederlandse regering de maatregelen in onze strijd tegen het COVID-19 virus aangescherpt. Inmiddels beïnvloedt de uitbraak van het virus de dagelijkse bezigheden van onze samenleving behoorlijk. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept over hoe wij onze bedrijfsvoering op de situatie afstemmen en wat voor maatregelen wij treffen om onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.

Fysiek contact beperken
De gezondheid van onze relaties en medewerkers staat voorop en daarom volgen wij het advies van het RIVM op om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken.
Op onze locatie zijn de hygiëneregels aangescherpt en medewerkers werken waar mogelijk thuis. Onze vestiging is zoals gebruikelijk geopend en bemand voor uw aankopen en het afhalen van bestellingen. We beperken echter het hand-op-hand contact.
Ook onze monteurs hebben de instructie gekregen om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Daarom zullen zij indien een handtekening vereist is, in overleg met de klant, zelf tekenen.


Van uitstel komt écht geen afstel, beloofd!
De zaken gaan gewoon door, maar we hebben onze buitendienst gevraagd voorlopig alle klantbezoeken zoveel mogelijk uit te stellen. De adviseurs zijn, evenals alle andere afdelingen, natuurlijk wel per mail en telefonisch te bereiken. Voor uitzonderlijke situaties wordt indien nodig een uitzondering gemaakt. Aarzel niet om in dat geval contact op te nemen met uw vaste contactpersoon!

We hopen dat we over enkele weken, als dit alles hopelijk achter de rug is, weer bij u langs mogen komen.

Bezoekers van onze vestigingen

Om te voldoen aan onze toewijding aan de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers, leveranciers en bezoekers van onze faciliteiten hebben we een aantal extra proactieve en preventieve maatregelen genomen om de kans op blootstelling tot een minimum te beperken:

  • Wiek de Laat Prolians verzoekt alle bezoekers en zakenpartners, zoals aannemers en verkopers, zich houden aan de geldende volksgezondheidsrichtlijnen voor COVID-19.
  • Als een persoon een risicogebied heeft bezocht of in de nabijheid is geweest van een persoon die door het virus zou kunnen worden besmet, mag hij of zij gedurende ten minste 14 dagen na het verlaten van het getroffen gebied of het laatste contact met de persoon die drager van het virus zou kunnen zijn, geen bezoek brengen aan een vestiging van Wiek de Laat Prolians. Bezoekers van Wiek de Laat Prolians kunnen worden gevraagd te bevestigen dat zij aan deze vereisten voldoen voordat zij toegang krijgen tot de locatie.


Leveranciers en onderaannemers

Voor degenen die leveren aan onze faciliteiten of rechtstreeks aan de faciliteiten van de klant en degenen die namens ons werken op de faciliteiten van de klant, verwachten wij dat u onze regels respecteert en toepast en dat u onze doelstellingen zoals hierboven vermeld ondersteunt. Gelieve de bovenstaande regels en maatregelen te communiceren aan uw medewerkers die betrokken zijn bij ons bedrijfsproces.

Klanten

We doen ons uiterste best om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te beperken om de veiligheid en gezondheid van zowel onze medewerkers als die van u te garanderen. Als onze medewerkers uw faciliteiten bezoeken, verwachten we dat u dezelfde preventieve regels toepast in uw faciliteiten. Klanten die hun faciliteiten voor derden hebben gesloten, worden verzocht om de sluiting onmiddellijk aan Wiek de Laat Prolians te melden, of ten minste 24 uur voor de geplande interventie. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig informeren van Wiek de Laat Prolians worden aan de klant in rekening gebracht.

We zullen proberen elke bedrijfsonderbreking van onze kant te vermijden. Wij hebben het contact met onze leveranciers en (onder)aannemers opgevoerd om ervoor te zorgen dat de overeengekomen levering wordt gerealiseerd. Toch zijn we ook afhankelijk van de maatregelen van de overheid, medische instanties en de beschikbaarheid van materialen op de markt.

Tot slot…
We houden de berichtgeving van het RIVM en de overheid goed in de gaten en beoordelen dagelijks of wij onze dienstverlening, op basis van eventuele verdere maatregelen die in werking treden, moeten aanpassen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de dienstverlening op de gebruikelijke manier te handhaven. We houden u via onze website graag op de hoogte van de ontwikkelingen.


Bij voorbaat dank voor uw begrip.