De sleutelbuis verdwijnt

De brandweer in Nederland stopt met de sleutelbuis, het toegangssysteem waarbij zij bij bedrijven en instellingen binnen kan komen zonder iets te forceren. Bij het ingaan van het jaar 2023 gaan de eerste regio’s over op nieuwe oplossingen. Het is de bedoeling dat de sleutelbuis in 2027 in het hele land is verdwenen.

Een sleutelbuis is een soort kluis aan de buitenkant van een (bedrijfs)pand met daarin een sleutel waarmee de brandweer het gebouw binnen kan komen in het geval van een melding. Voor de sleutelbuis zelf heeft de regionale brandweer een moedersleutel. Dertig jaar heeft dit systeem prima gefunctioneerd, maar inmiddels is het concept achterhaald. Door bijvoorbeeld gebrekkig onderhoud en dure beveiliging is een nieuw systeem wenselijk. Een eenduidige oplossing is er niet, maar bedrijven en instellingen kunnen op verschillende manieren de veiligheid van hun pand waarborgen, namelijk:

  • Iemand (een werknemer of beveiliger) die persoonlijk aanwezig is om de brandweer binnen te laten.
  • Ontgrendeling via brandmeldinstallatie of externe alarmcentrale.
  • Ontgrendeling (van kluis) via cijfercode

Voor zorginstellingen en hotels zal het verdwijnen van de sleutelbuis niet direct grote gevolgen hebben, aangezien hier altijd wel iemand aanwezig is, maar voor bedrijven waar niet 24 uur per dag wordt gewerkt des te meer. Wanneer deze aangesloten zijn bij een regionale alarmcentrale, moeten zij op zoek naar een nieuwe methode om de brandweer toegang te kunnen geven tot hun pand. Elk alternatief systeem moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De brandweer moet 24/7 op een snelle manier binnen kunnen komen zonder het gebruik van eigen middelen. Dus geen sleutel of pasje.
  • De brandweer moet niet meer dan 2 handelingen hoeven verrichten om binnen te kunnen komen.
  • De wijze van toetreding is afgestemd met de regionale brandweer.
  • Het toetredingssysteem moet tenminste 39 minuten functioneel zijn na het uitvallen van de reguliere stroomvoorziening.
  • De beheerder of gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor alle beheer, onderhoud en testen van het systeem en dient dit bij te houden in een logboek.

Niet zeker wat het verdwijnen van de sleutelbuis voor uw bedrijf betekent? Als specialist in toegangstechniek heeft Wiek de Laat voor ieder pand een passende oplossing. Neem voor advies dus gerust contact met ons op!

Telefoon: +31 (0)73 549 2773
E-mail: info@wdl-prolians.nl